Ogłoszenia Radom na 16m.pl > Praca > Pozostałe oferty > OSTATNIE MIEJSCA NA KURS I STAŻ - KOSMETYCZKA

Archiwalne: OSTATNIE MIEJSCA NA KURS I STAŻ - KOSMETYCZKA

16.04.2019


Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza do udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego
NEET” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• osoba w wieku 15-29 lat
• osoba zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego
• osoba bierna zawodowo, osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
• osoba należąca do osób z kategorii NEET oraz wpisująca się do jednej z poniżej wymienionych grup:
• osoba o niskich kwalifikacjach
• osoba długotrwale bezrobotna
• osoba z niepełnosprawnościami
• osoba bezrobotna lub bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup
Oferujemy:
• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika
projektu, przez doradcę zawodowego,
• Indywidualne Pośrednictwo Pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby
• Szkolenia w zawodach: kosmetyczka
• Stypendium szkoleniowe
• 3 miesięczne staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależna dla uczestników szkoleń
• Dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.
Szkolenia teoretyczne i praktyczne m.in. będą dotyczyć: -ogólnej wiedzy w zakresie zabiegów kosmetycznych
-podstaw dermatologii
-pielęgnacji twarzy i ciała
-makijażu
-nowoczesnej kosmetyki maszynowej (np. mezoterapia, mikrodermobrazacja)
-zabiegów leczniczych,- pielęgnacji paznokci.
Terminy rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie:
- na stronie mlodzicentrum.pl
- za pośrednictwem adresu email: @
-w biurze projektu ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 411, 26-600 Radom

19 zł