Ogłoszenia Radom na 16m.pl > Praca > Praktyki > Darmowe kursy i staże

Archiwalne: Darmowe kursy i staże

06.03.2019


Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza do udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• osoba w wieku 15-29 lat
• osoba zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego
• osoba bierna zawodowo, osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
• osoba należąca do osób z kategorii NEET oraz wpisująca się do jednej z poniżej wymienionych grup:
• osoba o niskich kwalifikacjach
• osoba długotrwale bezrobotna
• osoba z niepełnosprawnościami
• osoba bezrobotna lub bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup
Oferujemy:
• Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego,
• Indywidualne Pośrednictwo Pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
Szkolenia w zawodach: kosmetyczka, spawacz metodą TIG, operator maszyn CNC, profesjonalny handlowiec
• Stypendium szkoleniowe
• 3 miesięczne staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależna dla uczestników szkoleń
• Dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.


Terminy rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie:
- na stronie mlodzicentrum.pl
- za pośrednictwem adresu email: mlodzicentrum@crse.org.pl
-w biurze projektu ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 411, 26-600 Radom

19 zł